45352 - Όταν το φως

Ν. Λυγερός

Όταν το φως
αντικατέστησε
το σπέρμα,
η πανσπερμία
του Δία
που ήταν
τόσο σημαντική
φάνηκε
ότι ήταν
ελάχιστα
ουσιαστική
γιατί ήταν
μόνο
χρηστική
δίχως
βάθος
διότι
έλειπε
η αγάπη
από τον έρωτα.