45353 - Ένα κράτος

Ν. Λυγερός

Ένα κράτος
που απαγορεύει
τη φύση
να λειτουργεί
επειδή
δεν ακολουθεί
το δόγμα
της βάρβαρης
θρησκείας του
πρέπει
να καταπολεμηθεί,
για να απελευθερωθούν
οι όμηροι
που κρατά
δίχως ποτέ
να τους δίνει
τη δυνατότητα
να εκφραστούν.