45354 - Νιώθεις

Ν. Λυγερός

Νιώθεις
τη φωτιά
αλλά
βλέπεις
το φως
χωρίς
να σε καίει
επειδή
το ένα
είναι ο πόθος
και το άλλο
η αγάπη
επειδή
το πρώτο
θέλει
αποκλειστικότητα
εκεί όπου
το δεύτερο
θέλει μόνο
να μοιραστεί
για να πολλαπλασιαστεί.

Close Menu