45355 - Για να καταλάβεις

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβεις
την Παναγία
πιο βαθιά
είναι καλό
να μελετήσεις
την Κυβέλη
έτσι ώστε
να δεις
τα κοινά
και τη διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
όταν η πίστη
λειτουργεί
πολυκυκλικά
χάρη
στον Χρόνο
της Ανθρωπότητας.