45356 - Εκείνος ο ναός

Ν. Λυγερός

Εκείνος ο ναός
πάνω από το θέατρο
που είναι
αφιερωμένος
στη Κυβέλη
έχει ακόμα
τα ερείπιά του
που δηλώνουν
την ύπαρξη
μια άλλης
πίστης
ενώ βρίσκεται
εκεί κοντά
και η εκκλησία
της Παναγίας
που έσωσε
την πόλη
από την πανούκλα.