45357 - Αν υπήρξε

Ν. Λυγερός

Αν υπήρξε
δίωξη
τον πέμπτο
αιώνα
ενάντια
στην Κυβέλη
ήταν
για κάποιο λόγο
και μόνο
τυχαίο
δεν ήταν
για το μέλλον
της νέας
πίστης
που είχε
μόνο
μερικούς
αιώνες.