45359 - Χάρη

Ν. Λυγερός

Χάρη
στη Βαθιά Ιστορία
αντιλαμβάνεσαι
καλύτερα
την πορεία
των θρησκειών
και το μονοπάτι
της πίστης
διότι έτσι
ξέρεις
πώς λειτουργεί
και πώς
εξελίσσεται
έτσι
για να μην κάνεις
λάθη
πάνω
στα γεγονότα
του παρελθόντος.

Close Menu