45360 - Για την ανάγκη

Ν. Λυγερός

Για την ανάγκη
των ψυχών
να παλεύεις
κι όχι μόνο
των ζωών
διότι
αυτές
μόνο
είναι
ικανές
να υπερνικήσουν
την πρώτη
έννοια
του θανάτου
για να υπάρχει
η συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας.