45362 - Η συμμετρία

Ν. Λυγερός

Η συμμετρία
στις σχέσεις
δεν είναι
ταυτοτική
αλλά
συμπληρωματική
διότι
δεν είναι
πάντα
καθρέφτης
αλλά
σημείο
έτσι
δημιουργείται
η γαλήνη
που οδηγεί
στην αρμονία.