45363 - Ακούς τη μουσική

Ν. Λυγερός

Ακούς τη μουσική
και χαίρεται
η ψυχή σου
γιατί
ξεπερνά
το στάδιο
της επικοινωνίας
και φτάνει
άμεσα
σ’ εκείνο
της συνεννόησης
έτσι
κι εμείς
γράφουμε
για τους άλλους
για να μάθουν
για την αγάπη
της Ανθρωπότητας.

Close Menu