45372 - Και η ψυχή

Ν. Λυγερός

Και η ψυχή
έχει Serendipity
γιατί βρίσκει
και αυτό
που δεν ψάχνει
στην εξέλιξή της
ενώ πιστεύεις
ότι σταματά
στην έννοια
της αθανασίας
κι εμποδίζεται
από την τελειότητα
ενώ αυτή
είναι πλαίσιο
για ανέλιξη
πέρα
του δέοντος
λόγω ανάγκης
Ανθρωπότητας.