45373 - Για τη λύση

Ν. Λυγερός

Για τη λύση
υπάρχει
και ο σολιψισμός
και ο εκφυλισμός
μόνο
που δεν παράγουν
κανένα έργο
γιατί είναι
τελικές
και κενές
χωρίς
προοπτικές
για το μέλλον
της Ανθρωπότητας
που ποτέ
δεν περιμένει
από το τίποτα
να γίνει κάτι.