45375 - Οι μαθητές

Ν. Λυγερός

Οι μαθητές
του Χριστού
δεν ήταν
Απόστολοι
αλλά
έγιναν
μετά
από δύο
αιώνες
για να υπάρχει
διαφορά
με τους νέους
Μαθητές
διότι
μόνο το βάθος
του Χρόνου
δείχνει
την αλήθεια.