45377 - Υπάρχει σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Υπάρχει σκακιέρα
με τρεις
βασίλισσες
ακόμα
κι αν δεν το περιμένεις
αλλά
να ξέρεις
ότι δεν υπάρχει
σκακιστική
παρτίδα
με τρεις
βασιλιάδες
ούτε
με δύο
στο Shogi
λόγω
μοναδικής
αξίας.