45379 - Μπορεί μία ψυχή

Ν. Λυγερός

Μπορεί μία ψυχή
να μην έχει
βαθιά ιστορία;
Μπορεί να μην είναι
διαχρονική;
Όχι βέβαια
αλλά
η ουσία
αν βλέπεις
πως βλέπει
η ίδια
τον κόσμο
και με ποιο
τρόπο
για το μέλλον
της πορείας της
εντός της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.

Close Menu