45380 - Το αναδρομικό

Ν. Λυγερός

Το αναδρομικό
είναι μια κίνηση
διορθωτική
του εφήμερου
για να γίνει
διαχρονικό
αφού
δεν ήταν
από την αρχή
και λειτουργεί
ως εργαλείο
για την εξέλιξη
αφού
προκαλεί
αλλαγή
όχι μόνο
φάσης
αλλά και κύκλου.