45383 - Δύο ψυχές

Ν. Λυγερός

Δύο ψυχές
μπορούν
να παράγουν
και τρίτη
αν όντως
είναι μαζί
γιατί
τα σώματα
δεν επαρκούν
για να παράγουν
έργο
για την Ανθρωπότητα
που έχει
ανάγκη
από δημιουργία
κι όχι μόνο
από παραγωγή
για να ζήσει
ελεύθερη.