45384 - Η ψυχή

Ν. Λυγερός

Η ψυχή
είναι όμορφη
όχι επειδή
είναι θεϊκή
αλλά
διότι
αναζητά
το θείο
για να ζήσει
την αλήθεια
και το νόημα
της εξέλιξης
του έργου
όταν αυτό
λειτουργεί
για το όφελος
της Ανθρωπότητας
μέσω του Χρόνου.

Close Menu