45385 - Η βαθύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαθύτητα
της ψυχής
είναι απαραίτητη
για να αποκτήσει
ύψος
λόγω ανέλιξης
αφού
η εξέλιξη
δεν επαρκεί
για να βοηθήσει
την Ανθρωπότητα
πέρα
από τις κάστες
τις τάξεις
και τις φυλές
αφού το πρέπον
είναι να είναι
ελεύθερη
η βούλησή της.

Close Menu