45389 - Πρέπει πάντα

Ν. Λυγερός

Πρέπει πάντα
να είμαστε
γενναιόδωροι
με τον χρόνο
για να προλαβαίνουν
και οι τελευταίοι
να μπουν
εγκαίρως
μέσα μας
και γι’ αυτό
δεν πρέπει
να σπαταλούμε
χρόνο
με άχρηστες
αιτήσεις
αφού
οι συμβουλές
είναι
για να φτιάχνονται.