45390 - Η Ψυχότητα

Ν. Λυγερός

Η Ψυχότητα
είναι
η Ανθρωπότητα
των ψυχών
έτσι
πρέπει
να μάθεις
πώς
λειτουργεί
για να υπάρξει
συνεννόηση
με τις άλλες
όπου
κι αν είναι
αφού
είναι
το πρέπον
για το έργο.