45394 - Ο προβληματισμός

Ν. Λυγερός

Ο προβληματισμός
είναι ηθικός
και μαθαίνεις
από αυτόν
ειδικά
όταν προσέχεις
τη μεθοδολογία
της επίλυσης
γιατί αναδεικνύει
μία πορεία
που είναι
πιο σημαντική
ακόμα
και από το τέλος
αυτής
της κατάληξης
που δεν λέει
τίποτα.