45395 - Η μη εξέλιξη

Ν. Λυγερός

Η μη εξέλιξη
για τα άτομα
δεν είναι
θανατηφόρα
επειδή
θεωρούν
ότι είναι
αθάνατα
αφού
δεν ξέρουν
ότι ο θάνατος
είναι
το στίγμα
της ζωής
που μπορεί
να εξελιχθεί
και να κάνει
υπερβάσεις.

Close Menu