45403 - Ο Χάνδακας

Ν. Λυγερός

Ο Χάνδακας
είναι η απόδειξη
της λειτουργίας
της βαθιάς ιστορίας
μέσω χρονοστρατηγικής
διότι αποτελείται
από σπάνια
κομμάτια
ιστορίας
που κανείς
δεν μπορεί
να ξεχάσει
λόγω
ανάγκης
της μνήμης
του μέλλοντος
που ενεργοποιεί
η αντίσταση
στη βαρβαρότητα.

Close Menu