45405 - Στο ναό

Ν. Λυγερός

Στο ναό
του Αγίου Πέτρου
φαίνεται
η ιστορία
της εποχής
και βλέπουμε
πόσο
κοντά
στη θάλασσα
τον κατασκεύασαν
οι Χριστιανοί
ενώ
ήξεραν
πόσο
θα πολιορκηθούν
και γι’ αυτό
αλλά
η απόφαση
πάρθηκε
και τηρήθηκε.