45409 - Ο σεβασμός

Ν. Λυγερός

Ο σεβασμός
προς την ιστορία
φαίνεται
ακόμα
και από την επιλογή
του δομικού υλικού
αφού οι δημιουργοί
θέλουν να ζήσει
το έργο τους
πέρα από τα όρια
της ζωής τους
γιατί θέλουν
να συμμετέχουν
στην εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
που πρέπει να είναι
ανέλιξη
για τον Χρόνο.