45410 - Αν βλέπεις το παρόν

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις το παρόν
με τα μάτια
του παρελθόντος
τότε θα μπορέσεις
να κοιτάζεις
και το μέλλον
διαφορετικά
αφού αυτό
έχει
βάλει
ήδη στίγματα
μέσα
στον Χρόνο
πριν
εμφανιστεί
για να υπάρχει
συνέχεια
χωρίς
διακοπή.