45411 - Περί Παραδόξου του Ζήνωνα. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)