45423 - Στον πανέμορφο ναό

Ν. Λυγερός

Στον πανέμορφο ναό
του Αγίου Πέτρου
το να περιγράφεις
Χρονοστρατηγικά
την πολιορκία
του Χάνδακα
στο πλαίσιο
ενός Χρόνου
του βάθους
είναι δώρο
της εκκλησίας
που θέλει
να υπάρχει
συνέχεια
στο έργο
της Ανθρωπότητας
όταν αυτή
παλεύει
ενάντια στη βαρβαρότητα.