45428 - Με το 21

Ν. Λυγερός

Με το 21
μπορούμε
να παράγουμε
ιστορία
καινούργια
και να μη μείνουμε
μόνο
στα επετειακά
γιατί
το προηγούμενο
δεν προλάβαμε
να απολαύσουμε
την πρώτη
μονάδα
της Χρονοστρατηγικής
ιστορίας
επειδή
δεχτήκαμε
χτυπήματα
βαρβαρότητας.