45429 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
είναι ικανός
να λέει
στους κατακτητές
ότι είναι περαστικοί
γιατί ο ίδιος
θα είναι εδώ
ακόμα και μετά
έτσι κλείνει
παρενθέσεις
όταν η βαρβαρότητα
τις ανοίγει
γιατί ξέρει
ποιο είναι
το πρέπον
για την συνέχεια
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
μέσα στον Χρόνο.