45431 - Φαντάσου

Ν. Λυγερός

Φαντάσου
να έβλεπες
το χρώμα
της πολυκυκλικότητας
θα το συνδύαζες
με εκείνο
της ιεροσύνης
ή θα έπρεπε
να ακούσεις
από προφήτη
ποιο είναι
το πρέπον
να δεις
πέρα
από το άυλο
που παλιά
το θεωρούσες
αόρατο
γιατί δεν ήξερες
για τα μποζόνια.