45437 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
είναι φτιαγμένος
να προσφέρει
και γι’ αυτό
δεν κοιτάζει
μόνο
τι γίνεται
στην Ελλάδα
αλλά προσέχει
όλη την Ανθρωπότητα
αφού ξέρει
ότι οι αθώοι
είναι παντού
κι όχι μόνο
σε μερικά
σημεία
γι’ αυτόν
τον λόγο
δεν μας αγγίζει
ο τοπικισμός.