45438 - Προσέχουμε

Ν. Λυγερός

Προσέχουμε
κάθε λαό
που υποφέρει
γιατί είναι
της Ανθρωπότητας
και ποτέ
δεν μας απασχολεί
η διαφορά
μεταξύ
κοινωνιών
γιατί ασχολούμαστε
αποκλειστικά
με την Ανθρωπότητα
χωρίς κανένα
συμβιβασμό
και για κανένα
άλλο λόγο
επειδή
είναι
το πρέπον.