45448 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
χτυπάει πάντα
το πέμπτο επίπεδο
γιατί εκεί
βρίσκεται
η Ανθρωπότητα,
και οργανώνει
τη γενοκτονία
για το τέταρτο
μέσω
της βοήθειας
της κοινωνίας
που δεν ξεπερνά
το δεύτερο.
Γι’ αυτό είναι
απαραίτητη
η συνέχεια
του έργου
του Lemkin
μέσω
των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας.