45449 - Γιατί πας

Ν. Λυγερός

Γιατί πας
και σαπίζεις
την ψυχή
του άλλου
αφού
βλέπεις
ότι ανήκει
στην Ανθρωπότητα;
Γιατί
αφήνεις
ένα κόμμα
να σαπίζει
τις ψυχές
με την ιδεολογία
του κενού;
Γιατί
δεν βλέπεις
ότι είναι
πράξη
βαρβαρότητας;