45459 - Η προστασία των ψυχών

Ν. Λυγερός

Η προστασία
των ψυχών
είναι καθήκον
και όχι μόνον
προτεραιότητα
για τους Δίκαιους
και με αυτήν
την έννοια
έρχονται
πιο κοντά
στους Άγιους
σε επίπεδο
επίσης
γι’ αυτό
δώσε
σημασία
σε κάθε
αθώο
αφού πρέπει
να σωθεί.

Close Menu