45471 - Πάνω από τη Συρία

Ν. Λυγερός

Πάνω από τη Συρία
είναι δύσκολο να μη σκέφτεσαι
όλα τα θύματα του πολέμου
κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης
μόνο και μόνο
επειδή αφήσαμε
να εξαπλωθούν
χωρίς να δώσουμε σημασία
στα σαθρά της θεμέλια
που ήταν έτοιμα
να κατασπαράξουν
ολόκληρο μέρος
της Ανθρωπότητας.
Όμως τελικά
η αντίσταση άρχισε
και ολοκληρώθηκε
επιτυχώς
μέσω των υπερβάσεων
που έγιναν
για να νικήσει
το φως της αλήθειας.