45507 - Στη Μελβούρνη

Ν. Λυγερός

Στη Μελβούρνη
βλέπουμε πόσο έχουν
εξελιχθεί οι σχέσεις
με τους εδώ ανθρώπους
αφού τώρα μιλάμε
για την ουσία της ζωής τους
χωρίς τα κοινωνικά εμπόδια
έτσι μπορούμε
να περάσουμε
στο επόμενο στάδιο
χωρίς φοβίες
και να εξετάσουμε
το μέλλον
χάρη στο παρελθόν
που γίνεται
όλο και πιο βαθύ
μέσω Ανθρωπότητας.