45522 - Η θέα της πρωτεύουσας

Ν. Λυγερός

Η θέα της πρωτεύουσας
της Τασμανίας
δεν είναι μόνο
συμβολική
και στρατηγική
αλλά και όμορφη
γιατί επιλέχτηκε
ως συνέχεια
της φύσης
που αναζητά
μια μορφή
αρμονίας
ακόμα
και αν αυτή
δεν είναι
γνωστή
επειδή
είναι
νέα
τελειότητα
για την εξέλιξη.

Close Menu