45524 - Το βιβλίο του Κώστα

Ν. Λυγερός

Το βιβλίο του Κώστα
είναι μια αναφορά
στα γεγονότα
που έγραψαν
την Ιστορία
της Τασμανίας
με την εισβολή
την κατοχή
αλλά και μια μορφή
γενοκτονίας
ενάντια
στους Αβοριγινούς
αλλά μαζί
και μια ιστορία
του μέλλοντος
που εξηγεί
ποιο είναι
το πρέπον.

Close Menu