45531 - Η καλοσύνη της Μαρίας

Ν. Λυγερός

Η καλοσύνη της Μαρίας
φαίνεται
και από τη σχέση της
με τη φύση
της Τασμανίας
αφού
κάθε δέντρο
και κάθε φυτό
έχει νόημα
για την αγάπη της.
Έτσι
με όλα όσα
έκανε για μας
είδαμε
ακόμα περισσότερο
την ανθρωπιά
της φιλοξενίας
που δεν ξεχνά
την ουσία
των ανθρώπινων
σχέσεων.

Close Menu