45545 - Και στην Αυστραλία

Ν. Λυγερός

Και στην Αυστραλία
λύσαμε προβλήματα
για το μέλλον
αφού προκαλούσαν
τριβές
διότι
όπου και να βρίσκονται
οι ψυχές
πάνω στον πλανήτη
το πρέπον
είναι να ζουν
ελεύθερες
χωρίς δεσμά
και γι’ αυτό
θα συνεχίζουμε
να ασχολούμαστε
και με αυτές
που είναι
ακόμα 
εγκλωβισμένες.

Close Menu