45546 - Πάντα διακριτικά

Ν. Λυγερός

Πάντα διακριτικά
και πάντα
με αγάπη
ο Γιώργος
αναβαθμίζει
τα πάντα
γιατί θέλει
με τις κινήσεις του
να παράγει
ένα έργο
που να είναι
πιστό
στις αξίες
της Ανθρωπότητας
γιατί
η Διδασκαλία
τον έχει
αγγίξει
για πάντα.