45550 - Το φως

Ν. Λυγερός

Το φως
πάντα
νικά
τις σκιές
όσο ισχυρές
και αν είναι
γιατί
στο τέλος
φαίνεται
η δύναμή του
όταν περνά
στη φάση
αντεπίθεσης
διότι
το έχει
ανάγκη
η Ανθρωπότητα
του Χρόνου.