45552 - Στο ραδιόφωνο

Ν. Λυγερός

Στο ραδιόφωνο
φαίνονται
οι σχέσεις
οι διαχρονικές
που έγιναν
δεσμοί
με την πάροδο
του χρόνου
κι ανακαλύπτουμε
ο καθένας μας
πόσο βαθιές
είναι
όταν υπάρχει
ανάγκη
σ’ έναν αγώνα
που ξεπερνά
τους ανθρώπους
γιατί κρατά
ακόμα
και αιώνες.