45553 - Με τα πρώτα

Ν. Λυγερός

Με τα πρώτα
μαθήματα
του go
που κάναμε
στην Αυστραλία
είδαμε
πως αυτό
το παίγνιο
σχετίζεται
με τη συμπεριφορά μας
όταν αντιμετωπίζουμε
προβλήματα
και ξεπερνάμε
δυσκολίες
όπου κι αν βρισκόμαστε
πάνω στον πλανήτη
γιατί ανήκουμε
στην Ανθρωπότητα
που είναι
πιο μεγάλη
από ένα παραδοσιακό
goban.