45554 - Η κινέζικη συνομιλία

Ν. Λυγερός

Η κινέζικη συνομιλία
στο Πανεπιστήμιο
της Τασμανίας
ήταν ενδεικτική
όσον αφορά
στη γλώσσα
αλλά
και στα παίγνια
στρατηγικής
Weiqi
και Xiangqi
που λειτουργούν
εδώ
και αιώνες
στην άλλη
Διδασκαλία
του κέντρου
του άλλου
κόσμου.