45555 - Η διάλεξη της ψυχής

Ν. Λυγερός

Η διάλεξη της ψυχής
σ’ αγγίζει
γιατί νιώθεις
ότι έρχεται
από τα βάθη
της ανθρωπιάς
και δεν είναι
μόνο
μια παράσταση
διότι
το υπόβαθρό της
είναι
πάντα
ανθρώπινο
και βιωματικό
αφού
οι δυσκολίες
αποτελούν
ενδείξεις
για την πορεία
της επίλυσης
προβλημάτων.