45556 - Οι μικροδομές

Ν. Λυγερός

Οι μικροδομές
που δημιουργούμε
σε κάθε χώρα
συνθέτουν
τα θεμέλια
ενός δικτύου
που έχει
το βάθος
της Ανθρωπότητας
διότι
εξετάζει
ολιστικά
τα προβλήματα
του κόσμου
και δεν επικεντρώνεται
στα τοπικά
αφού
αποφεύγει
κάθε
τοπικισμό.